Ratsastustuntien taitotasot

Ratsastustuntien taitotasot

Taitotasot perustuvat Suomen Ratsastajainliiton kouluratsastuksen kilpailutasoihin.

Alkeistunti

Alkeistunnille ei tarvitse ollenkaan aiempaa kokemusta ratsastuksesta, vaan tunneilla opetellaan kaikki aivan alusta alkaen. Alkeistuntien ohessa harjoitellaan myös hevosen hoito ennen ja jälkeen ratsastuksen sekä hevosen taluttamista. Ratsastuksessa aloitetaan avustajan kanssa, mutta taitojen kehittyessä siirrytään itsenäiseen ratsastukseen. Tunneilla harjoitellaan hevosen tai ponin ohjaamista, pysähtyminen ja liikkeelle lähtö, oikeaa istuntaa, välimatkojen pitämistä ja ravin ratsastamista. Tunneilla opitaan ratsastusradan teitä, ja pikkuhiljaa ratsastajan edistyessä voidaan myös harjoitella laukan nostoja.

Alkeisjatko

Alkeisjatko on seuraava askel alkeistunnin jälkeen. Alkeisjatkotunneilla jatketaan hevosen ohjaamisen opettelua ja opetellaan lisää erilaisia ratsastusradan teitä. Tunneilla harjoitellaan myös harjoitusravia ja mukaan tulee laukannostojen harjoittelu. Ravissa ja käynnissä hevosen hallitseminen pitäisi jo onnistua, mutta joskus avustajaa saatetaan vielä tarvita. Alkeisjatko tunneilla isossa osassa on tasapainon kehittäminen sekä hallittu keventäminen ravissa. Alskeisjatko tasolla ratsastja pystyy hoitamaan hevosen avustettuna.

Jatkotaso

Jatkotasolla ratsastaja hallitsee hevosen jo käynnissä ja ravissa sekä laukkaharjoituksia on jo tehtynä useampaan otteeseen. Jatkotasolla ratsastaja pystyy kääntämään hevosta oikeita apuja käyttäen ja tietää suurimman osan ratsastusradan teistä. Jatkotasolla aloitetaan harjoitukset puomeilla ja opetellaan kevyttä istuntaa. Jatkotasolla ratsastaja osaa jo huolehtia hevosen hoidon ennen ja jälkeen tuntien sekä puhdistaa varusteet.

Perustaso

Perustasolla ratsastaja hallitsee hevosen kaikissa askellajeissa sekä hallitsee hevosen erilaisilla ratsastusradan teillä. Perustasolla harjoitellaan perusistuntaa ja hevosen kääntämistä kaikissa askellajeissa. Perustasolla harjoitellaan kevyttä istuntaa ja esteille mukautumista erilaisilla puomi ja kavaletti tehtävillä. Ratsastaja pystyy hoitamaan hevosen lähes itsenäisesti ennen ja jälkeen tunnin sekä ymmärtää hevosen varusteiden hoidon perusteet ja puhdituksen tarpeellisuuden. Hän ymmärtää varusteiden huollon tärkeyden hevosen hyvinvoinnissa.

Helppo C

Helppo C tasolla ratsastaja hallitsee erilaisia hevosia kaikissa askellajeissa ja pystyy ylläpitämään laukkaa tehtävien sisällä. Helppo C -tason tunneilla ratsastaja pystyy jo asettamaan hevosta ja tunneilla harjoitellaan taivuttamista sekä tarkennetaan apujen käyttöä. Ratsastaja pystyy hyppäämään estetehtäviä väh. kavaletti-60cm tasolla. Helppo C tasolla parannetaan istuntaa sekä keskitytään ratsastusradan teiden tarkkuuteen ja ratsastajan oikeanlaisten apujen käyttöön. Helppo C tasolla harjoitellaan myös sivuttaisliikkeitä ja tempon muutoksia. Ratsastaja pystyy hoitamaan hevosen itsenäisesti ennen ja jälkeen tunnin ja osaa pyytää apua tarvittaessa. Hän huomaa poikkeukset hevosen hyvinvoinnissa ja osaa ilmoittaa näistä tallin vastaavalle henkilökunnalle. Hän ymmärtää hevosen varusteiden hoidon perusteet ja puhdituksen tarpeellisuuden sekä tunnistaa erilaisten varusteiden materiaalit ja hoitotavat. Hän ymmärtää varusteiden huollon tärkeyden hevosen hyvinvoinnissa.

Helppo B

Helppo B -tason ratsastustunneilla työskennellään sujuvasti kaikissa askellajeissa erilaisilla tehtävillä. Helppo B tunneilla jatketaan erilaisten sivuttaisliikkeiden harjoittelemista ja ratsastaja pystyy jo vaikuttamaan hevoseen liikkeen aikana sekä ymmärtää tuntuman ja sen merkityksen. Helppo B tasolla tuntuma hevosen suuhun on yksi tärkeimpiä ratsastuksen elementtejä ja sen tulee olla pehmeä, joustava ja vakaa. Helppo B tunneilla ratsastaja pystyy ratsastamaan keskiaskellajeja, kuten keskikäynti ja keskiravi. Ratsastaja hallitsee hevosen esteillä laukassa hyvin ja pystyy hyppäämään erilaisia tehtäviä väh. tasolla 60- 80cm. Helppo b –tasoinen ratsastaja osaa ratsastaa erilaisia hevosia. Ratsastaja pystyy hoitamaan hevosen itsenäisesti ennen ja jälkeen tunnin. Hän huomaa poikkeukset hevosen hyvinvoinnissa, ilmoittaa näistä tallin vastaavalle henkilökunnalla ja pystyy ohjeistettuna/itsenäisesti antamaan hevoselle ensiapua. Hän ymmärtää hevosen varusteiden hoidon perusteet ja puhdituksen tarpeellisuuden sekä tunnistaa erilaiset varusteet, materiaalit ja hoitotavat. Hän ymmärtää varusteiden huollon tärkeyden hevosen hyvinvoinnissa.

Helppo A

Helppo A tasolla ratsastaja ymmärtää tuntuman merkityksen erittäin hyvin ja pystyy ratsastamaan kaikenlaisia hevosia. Helppo A tasolla hevosen ja ratsastajan välistä yhteistyötä ja apujen käyttöä hienosäädetään. Tuntuman tulisi pysyä hyvänä, hevosen muotoa ja suoruutta parannetaan erilaisilla tehtävilla sekä hevosta voidaan alkaa kokoamaan. Tavoitteena on oppia hevosen rentouttamista ja kokoamista . Tunneilla harjoitellaa avo- ja sulkutaivutuksia, vastalaukkaa sekä laukanvaihtoja käynnin kautta. Ratsastaja hoitaa hevosen itsenäisesti ennen ja jälkeen tunnin. Hän huomaa poikkeukset hevosen hyvinvoinnissa, ilmoittaa näistä tallin vastaavalle henkilökunnalla ja pystyy ohjeistettuna/itsenäisesti antamaan hevoselle ensiapua. Hän ymmärtää hevosen varusteiden hoidon perusteet ja puhdituksen tarpeellisuuden sekä tunnistaa erilaiset varusteet, materiaalit ja hoitotavat. Hän ymmärtää varusteiden huollon tärkeyden hevosen hyvinvoinnissa, huomaa epäkohdat varusteissa ja ilmoittaa niistä henkilökunnalle.